Wachttijd Diagnostiek

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de wachttijd voor diagnostische (radiologische) onderzoeken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Onderzoeken Weken Dagen
Colonoscopie 4 26
CT-scan 3 19
ECG (Hartfilmpje) 1 1
Echografie (Radiologie) 3 15
Gastroscopie 3 20
Mammografie 2 14
MRI-scan 5 Dit is de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 3 maanden. De wachttijden zijn een indicatie en kunnen per onderzoek verschillen.
Slaaponderzoek (Polygrafie) 7 49
Röntgenfoto 1 7
Darmonderzoek (Sigmoïdoscopie) 12 84
Botdichtheidsmeting - DEXA meting 7 47
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje 5 33

Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de wachttijd gepubliceerd in weken. De actuele wachttijd vindt u onder de kolom 'dagen'.

Laatst gewijzigd: per 1 juni 2023