Tarieven en nota's

Hier vindt u informatie over tarieven en nota's.

Actuele prijslijst

De prijzen in de actuele prijslijst (passant)  zijn de prijzen voor niet-gecontracteerde behandelingen met de zorgverzekeraars of voor onverzekerde patiënten. Deze prijzen zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde prijslijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoudt het Maasstad Ziekenhuis zich het recht voor om dit te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (dus als u voor de eerste keer in verband met de zorgvraag in het ziekenhuis komt) dan is de prijs op het laatstgenoemde moment altijd van toepassing.

 • Onze tarieven van behandeling per 1 januari 2024 vindt u hier.
 • Onze tarieven van dure medicijnen per 1 januari 2024 vindt u hier.

De kolommen in de prijslijst hebben de volgende betekenis:

 • Declaratiecode: code die gebruikt wordt voor de factuur.
 • Behandelingen beginnend met een 14 of 15 vallen binnen de basisverzekering.
 • Behandelingen beginnend met een 16 of 17 vallen buiten de basisverzekering. Die behandelingen moet u soms (deels) zelf betalen ook al bent u verzekerd.
 • Omschrijving: de omschrijving van de behandeling in het ziekenhuis
 • Totaaltarief: de kosten die het ziekenhuis bij u in rekening brengt voor uw behandeling (tarieven voor keuringen, rapporten en inlichtingen zijn exclusief BTW, de BTW wordt (indien van toepassing) op de nota in rekening gebracht).

De tarieven van 2023 kunt u hier vinden.
De tarieven van 2022 kunt u hier vinden.
De tarieven van 2021 kunt u hier vinden. Tarieven voor dure geneesmiddelen van 2021 vindt u hier.
De tarieven van 01-04-2020 t/m 31-12-2020 kunt u hier vinden. Tarieven voor dure geneesmiddelen van 2020 vindt u hier.
De tarieven van 01-01-2020 t/m 31-03-2020 kunt u hier vinden.
De tarieven van 2019 kunt u hier vinden. Tarieven voor dure geneesmiddelen van 2019 kunt u hier vinden.
De tarieven van 2018 kunt u hier vinden. Tarieven voor dure geneesmiddelen van 2018 kunt u hier vinden.
De tarieven van 2017 kunt u hier vinden.
De tarieven van 2016 kunt u hier vinden.
De tarieven van 2015 kunt u hier vinden.
De tarieven van 1-1-2014 tot 1-6-2014 kunt u hier vinden.
De tarieven van 1-6-2014 tot 31-12-2014 kunt u hier vinden.
De tarieven van 2013 kunt u hier vinden.

Informatiebalie onverzekerde zorg

Als uw verzekering de zorg niet (helemaal) betaalt, moet u een deel van het bedrag betalen voordat u naar de afspraak gaat. U kunt het bedrag op één van de volgende manieren betalen:

 • U ontvangt van ons een factuur waarop het bedrag en het rekeningnummer staat vermeld. Met deze gegevens kunt u het bedrag vooraf overmaken met vermelding van het factuurnummer. Zodra het bedrag ontvangen is, neemt de polikliniek contact met u op om een afspraak te maken.
 • Het bedrag kan bij de Informatiebalie onverzekerde zorg in de centrale hal betaald worden via pin of contante betaling. Met het betaalbewijs kan bij de polikliniek een afspraak gemaakt worden.
 • Heeft u vragen over het bovenstaande neem dan contact op met de Informatiebalie onverzekerde zorg via (010) 291 18 30 van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Samengevat vraagt het Maasstad Ziekenhuis de volgende patiënten een deel van het bedrag vooraf te betalen. Patiënten die:

 • niet kunnen aantonen dat ze voldoende zijn verzekerd;
 • een behandeling krijgen die de verzekeraar niet bij het Maasstad Ziekenhuis heeft gecontracteerd;
 • een behandeling krijgen die niet in de basisverzekering is opgenomen;
 • uit het buitenland afkomstig zijn, tenzij ze een geldig internationaal machtigingsformulier/Europese verzekeringspas van hun verzekeringsmaatschappij kunnen voorleggen.

U krijgt een nota met een wegblijftarief. Waarom?

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten zonder bericht wegblijven op een geplande afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Wanneer een patiënt niet op tijd de afspraak annuleert, wordt per polikliniekafspraak een wegblijftarief in rekening gebracht. Deze rekening moet u zelf betalen. De verzekering betaalt het niet en het valt ook niet onder het eigen risico. U kunt een afspraak altijd 24 uur van te voren afzeggen. In dat geval hoeft u niets te betalen.

Uw zorgnota / DBC

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie), de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling één of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd.

De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Als u niet wilt dat het ziekenhuis de zorgactiviteiten meestuurt naar uw zorgverzekeraar kunt u een privacyverklaring ondertekenen waardoor het ziekenhuis de activiteiten niet op de zorgnota hoeft te vermelden. Dit is mogelijk bij aanvang van een traject in het ziekenhuis tot aan het moment van declaratie. U kunt hiervoor terecht bij de Informatiebalie onverzekerde zorg in de centrale hal van het ziekenhuis.

Ga voor meer informatie over uw zorgnota of een DBC naar:

Meer informatie

Heeft u vragen over uw zorgnota van uw zorgverzekeraar dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Volgens de richtlijnen van de NZa is de verzekeraar verplicht u hier over te informeren.

Heeft u vragen over facturen die u rechtstreeks van het Maasstad Ziekenhuis heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de zorgadministratie van maandag tot en met donderdag van 09.00-12.00 uur via (010) 291 20 30 of e-mail.