Uw verzekering

Hier vindt u informatie over uw verzekering.

Basiszorg

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar; het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw verzekeraar.

Aanvullende zorg

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van uw polisvoorwaarden. Lees daarom de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Indien de zorgverzekeraar de kosten niet/gedeeltelijk vergoedt, brengt het Maasstad Ziekenhuis de verwachte kosten voorafgaand aan de afspraak bij u in rekening. Na betaling vindt de afspraak plaats en u ontvangt achteraf de definitieve nota.

Eigen risico

Het wettelijk vastgestelde eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder in 2019 bedraagt € 385,-, maar kan bij het afsluiten van een zorgverzekering door uzelf worden verhoogd tot € 885,-. Dat betekent dat wanneer u zorg gebruikt die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, u altijd eerst uw eigen risico betaalt. Dit geldt niet voor zorg die onder een aanvullende zorgverzekering valt.

Meer informatie over de coulanceregeling die van toepassing is op ex-patiënten van het Havenziekenhuis.

Om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt, vul het aanvraagformulier coulanceregeling in. 

Telefonisch of e-mail consult

Het is mogelijk om in plaats van een herhaalbezoek op de polikliniek te kiezen voor een telefonisch consult of een e-mail consult via het patiëntenportaal. Voordeel hiervan is dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en u geen reistijd en geen vervoers-/parkeerkosten heeft. Deze consulten worden op dezelfde manier verrekend als een herhaalconsult.

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, is het noodzakelijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan komen de volledige kosten voor uw eigen rekening en brengt het ziekenhuis de verwachte kosten voorafgaand aan de afspraak bij u in rekening. Na betaling vindt de afspraak plaats en u ontvangt achteraf de definitieve nota.

Inschrijven/wijzigingen van gegevens

Bij uw eerste bezoek dient u zich in te schrijven bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal. Na inschrijving ontvangt u een kaart met gegevens. Controleer deze gegevens goed. Zonder geldig verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs kunt u niet ingeschreven worden en kan uw afspraak niet doorgaan.

Indien er iets wijzigt in uw zorgverzekering, persoonsgegevens of gegevens van uw huisarts, verzoeken wij u de correcte gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de Patiëntenregistratie in de centrale hal.

Meer informatie

Onder Tarieven en nota’s vindt u informatie over de prijzen van behandelingen en de betalingswijze indien de behandeling (deels) voor uw eigen rekening is.