Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Uw verzekering

Hier vindt u informatie over een verzekering.

Basiszorg

Bijna alle zorg die u in het ziekenhuis krijgt, wordt betaald door de basisverzekering. Uw verzekering betaalt dit dan direct aan het ziekenhuis.

Aanvullende zorg

Sommige zorg die u in het ziekenhuis krijgt, wordt niet (helemaal) betaald door de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt hiervoor soms een aanvullende verzekering voor afsluiten. Controleer goed wat de aanvullende verzekering wel en niet betaalt. U kunt dit controleren in de polis van de verzekering of u kunt het navragen bij de verzekering.

Als uw verzekering de zorg niet (helemaal) betaalt, moet u betalen (voordat) u naar de afspraak gaat. U betaalt dan een voorschot bij de Informatiebalie onverzekerde zorg in de centrale hal. U ontvangt dan een voorschotfactuur als bewijs van betaling. Hierna kunt u naar de afspraak.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een eigen risico. Dat is in 2022 minstens € 385,-. Sommige mensen kiezen zelf voor een hoger eigen risico (maximaal € 885,-). Als u zorgt krijgt, betaalt u altijd eerst uw eigen risico aan de zorgverzekering. Let op: het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering. Voor zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, betaalt u dus geen eigen risico.

Afspraak op afstand 

Voor een afspraak is het niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te komen. Uw afspraak kan namelijk ook op afstand plaatsvinden (telefonisch/beeldbellen/e-mail). Dat is makkelijker voor u: u hoeft niet naar het ziekenhuis en u hoeft geen reiskosten of parkeerkosten te betalen. Een afspraak op afstand kost evenveel als een afspraak in het ziekenhuis.

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, is het belangrijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan betekent dat u de rekening zelf moet betalen. U moet de verwachte kosten dan betalen bij de Informatiebalie onverzekerde zorg in de centrale hal voordat u naar de afspraak gaat. U ontvangt dan een voorschotfactuur als bewijs van betaling. Hierna kunt u naar de afspraak gaan.

Inschrijven/wijzigingen van gegevens

Bij uw eerste bezoek dient u zich in te schrijven bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal. Na inschrijving ontvangt u een kaart met gegevens. Controleer deze gegevens goed. Zonder geldig verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs kunt u niet ingeschreven worden en kan uw afspraak niet doorgaan.

Indien er iets wijzigt in uw zorgverzekering, persoonsgegevens of gegevens van uw huisarts, verzoeken wij u de correcte gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de Patiëntenregistratie in de centrale hal.

Meer informatie

Onder Tarieven en nota’s vindt u informatie over de prijzen van behandelingen en de manier van betalen als u (een deel van) de rekening zelf moet betalen.