Terug

Uw verzekering

Hier vindt u informatie over uw verzekering.

Basiszorg

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar; het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw verzekeraar.

Aanvullende zorg

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van uw polisvoorwaarden. Lees daarom de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Indien de zorgverzekeraar de kosten niet/gedeeltelijk vergoedt, brengt het Maasstad Ziekenhuis de verwachte kosten voorafgaand aan de afspraak bij u in rekening. Na betaling vindt de afspraak plaats en u ontvangt achteraf de definitieve nota.

Eigen risico

Het wettelijk vastgestelde eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder in 2018 bedraagt € 385,-, maar kan bij het afsluiten van een zorgverzekering door uzelf worden verhoogd tot € 885,-. Dat betekent dat wanneer u zorg gebruikt die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, u altijd eerst uw eigen risico betaalt. Dit geldt niet voor zorg die onder een aanvullende zorgverzekering valt.

Coulanceregeling ex-patiënten Havenziekenhuis

Per 1 oktober 2017 is het leveren van zorg vanuit het Havenziekenhuis overgegaan naar een viertal ziekenhuizen in de regio, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. U bent hier in een separate brief over geïnformeerd en wanneer nodig is uw behandeling voortgezet bij een van bovengenoemde zorgaanbieders. 

Geen gevolgen eigen risico
In de meeste gevallen zijn er door deze overgang geen negatieve gevolgen voor de hoogte van het eigen risico voor de patiënt. Het kan echter voorkomen dat door de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis, een ex-patiënt toch wordt geconfronteerd met een hoger beslag op het eigen risico. De betrokken ziekenhuizen hebben afgesproken dat de overname van zorg voor u als ex-patiënt van het Havenziekenhuis geen negatieve gevolgen mag hebben voor uw eigen risico. Hiertoe is besloten een zogeheten Coulanceregeling in te stellen. Via deze regeling kunt u worden gecompenseerd voor de eventueel extra ontstane kosten van uw eigen risico.

Van toepassing
Deze regeling is van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op de overgangsdatum van 1 oktober 2017 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet in een van de vier overnemende ziekenhuizen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis.

Deze regeling is ook van toepassing op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op overgangsdatum 1 januari 2018 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet door DermaHaven.

Aanvraagformulier
De betrokken ziekenhuizen kunnen niet zien of u een hoger eigen risico heeft betaald door het voortzetten van uw behandeling in een ander ziekenhuis. Wanneer u vermoedt dat de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis zorgt voor een hoger eigen risico, dan kunt u een beroep doen op de Coulanceregeling. Om te beoordelen of u voor de Coulanceregeling in aanmerking komt, vragen wij u het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen. Tevens vragen wij u om het betreffende declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar toe te voegen aan het aanvraagformulier. Na beoordeling van uw dossier, ontvangt u bericht of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Telefonisch of e-mail consult

Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om in plaats van een herhaalbezoek op de polikliniek te kiezen voor een telefonisch consult of een e-mail consult via het patiëntenportaal. Voordeel hiervan is dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en u geen reistijd en geen vervoers-/parkeerkosten heeft. Deze consulten worden op dezelfde manier verrekend als een herhaalconsult.

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, is het noodzakelijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan komen de volledige kosten voor uw eigen rekening en brengt het ziekenhuis de verwachte kosten voorafgaand aan de afspraak bij u in rekening. Na betaling vindt de afspraak plaats en u ontvangt achteraf de definitieve nota.

Inschrijven/wijzigingen van gegevens

Bij uw eerste bezoek dient u zich in te schrijven bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal. Na inschrijving ontvangt u een kaart met gegevens. Controleer deze gegevens goed. Zonder geldig verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs kunt u niet ingeschreven worden en kan uw afspraak niet doorgaan.

Indien er iets wijzigt in uw zorgverzekering, persoonsgegevens of gegevens van uw huisarts, verzoeken wij u de correcte gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de Patiëntenregistratie in de centrale hal.

Meer informatie

Onder Tarieven en nota’s vindt u informatie over de prijzen van behandelingen en de betalingswijze indien de behandeling (deels) voor uw eigen rekening is.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.