Uw verzekering

Hier vindt u informatie over de zorgverzekering.

Basiszorg

Bijna alle zorg die u in het ziekenhuis krijgt, wordt betaald door de basisverzekering. Uw verzekering betaalt dit dan direct aan het ziekenhuis.

Aanvullende zorg

Sommige zorg die u in het ziekenhuis krijgt, wordt niet (helemaal) betaald door de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt hiervoor soms een aanvullende verzekering voor afsluiten. Controleer goed wat de aanvullende verzekering wel en niet betaalt. U kunt dit controleren in de polis van de verzekering of u kunt het bij hen navragen.

Als uw verzekering de zorg niet (helemaal) betaalt, moet u een deel van het bedrag betalen bij de Informatiebalie onverzekerde zorg voordat u naar de afspraak gaat. U ontvangt hiervan een factuur als bewijs van betaling. Hierna kunt u naar de afspraak.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een eigen risico. Dat is in 2024 minstens € 385,-. Sommige mensen kiezen zelf voor een hoger eigen risico (maximaal € 885,-). Als u zorg krijgt, betaalt u altijd eerst uw eigen risico aan de zorgverzekering. Let op: het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Voor zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, betaalt u geen eigen risico.

Afspraak op afstand 

Voor een afspraak is het niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te komen. Uw afspraak kan namelijk ook op afstand plaatsvinden (telefonisch/beeldbellen/e-consult). Dat is makkelijker voor u: u hoeft niet naar het ziekenhuis te komen en u hoeft geen reiskosten of parkeerkosten te betalen.
Een afspraak op afstand vervangt de afspraak in het ziekenhuis en kost evenveel als een afspraak in het ziekenhuis. De inhoud en de tijdsduur van een afspraak op afstand moeten wettelijk gezien overeenkomen met de inhoud en tijdsduur van een afspraak in het ziekenhuis om deze te mogen declareren.

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, is het belangrijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan betekent dit dat u de rekening zelf moet betalen. U moet de verwachte kosten dan betalen bij de Informatiebalie onverzekerde zorg in de centrale hal voordat u naar de afspraak gaat. U ontvangt hiervan een factuur als bewijs van betaling. Hierna kunt u naar de afspraak gaan.

Inschrijven/wijzigingen van gegevens

Bij uw eerste bezoek moet u zich inschrijven bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal. Na inschrijving ontvangt u een kaart met gegevens. Controleer deze gegevens goed. Zonder geldig verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs kunt u niet ingeschreven worden en kan uw afspraak niet doorgaan.

Als er iets wijzigt in uw zorgverzekering, persoonsgegevens of gegevens van uw huisarts, verzoeken wij u de correcte gegevens zo snel mogelijk door te geven aan de Patiëntenregistratie in de centrale hal. Een aantal gegevens kunt u ook zelf aanpassen in het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. Ga naar Mijn Maasstad Ziekenhuis om  te bekijken wat u kunt aanpassen en om in te loggen met uw DigiD.

Meer informatie

Onder Tarieven en nota’s vindt u informatie over de prijzen van behandelingen en de manier van betalen als u (een deel van) de rekening zelf moet betalen.