Aandacht voor veiligheid

In het Maasstad Ziekenhuis willen wij optimale zorg bieden. Onderdeel hiervan is aandacht voor signalen van geweld in de thuissituatie.

Daarom hanteren wij bij signalen van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling een meldcode. Dit is een manier van werken, waardoor in een vroeg stadium optimale zorg geboden kan worden. Soms ook juist om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.

De instanties met wie wij kunnen overleggen zijn onder andere uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Voor vragen of meer informatie, neem contact op via aandachtsfunctionarissen@maasstadziekenhuis.nl of lees bijgaande patiëntenfolders.