Opleidingsziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis verzorgt opleidingen tot medisch specialist en diverse specialistische verpleegkundige opleidingen. Dit betekent dat u als patiënt, behalve met specialisten en verpleegkundigen, ook te maken kunt krijgen met andere medewerkers in opleiding zoals arts-assistenten, co-assistenten en verpleegkundigen in opleiding.

Arts-assistent

Een arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis wordt opgeleid tot specialist. De arts-assistent werkt onder de verantwoordelijkheid van een ervaren specialist en overlegt voortdurend met alle betrokken specialisten en hulpverleners, over de benodigde zorg en behandeling. Het opleiden van specialisten biedt ervaren specialisten de kans hun kennis te vergroten en over te dragen. Door de arts-assistenten zijn we als ziekenhuis verzekerd van jonge, veelbelovende artsen en kunnen we blijven werken aan het leveren van hoogwaardige, specialistische zorg.

Co-assistent

Een co-assistent is een student geneeskunde in de laatste fase van zijn/haar studie. Co-assistenten doen in het ziekenhuis praktijkervaring op, zodat zij later als zelfstandig arts kunnen werken. Een co-assistent werkt onder toezicht van de arts-assistent en de medisch specialist. Als u een afspraak maakt op de polikliniek wordt altijd gevraagd of u er bezwaar tegen heeft als u eerst door de co-assistent wordt gezien. Uiteraard wordt u daarna nog gezien door een arts-assistent of medisch specialist.

Verpleegkundige in opleiding

Het Maasstad Ziekenhuis biedt verschillende verpleegkundige opleidingen op MBO- en HBO-niveau. De verpleegkundige voert basiszorg uit, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en begeleiding van patiënten. De specialistisch verpleegkundige heeft een basisopleiding verpleegkunde gevolgd en heeft zich daarna verder gespecialiseerd in één ziekte of behandeling. Alle verpleegkundigen in opleiding krijgen ondersteuning van een werkbegeleider. Een werkbegeleider is een gediplomeerd verpleegkundige die, naast patiëntenzorg, ook leerlingenbegeleiding als taak heeft. 

Lees meer over opleidingen en vacatures binnen het ziekenhuis