Juiste Zorg op de Juiste Plek

De zorgverleners van het Maasstad Ziekenhuis willen de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren op een manier dat dit het beste aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de patiënt. Zo willen we waarde toevoegen aan de gezondheid van de patiënt, duurdere zorg voorkomen, zorg dichterbij patiënten thuis realiseren en zorg ondersteunen met behulp van digitale toepassingen (e-health).

Samen beslissen

De patiënt en de zorgverlener beslissen samen welke zorg het beste past. Terwijl mensen dezelfde aandoening kunnen hebben, kan de behandeling per patiënt verschillen, doordat bijvoorbeeld de leeftijd, gezinssituatie of levensstijl heel anders is. Dit vraagt om een andere manier van zorg verlenen. Om dit onze zorgverleners en patiënten eigen te maken, ontwikkelen we keuzehulpen en informatie op maat.

Ziekenhuiszorg thuis

Het is aangetoond dat in sommige gevallen medisch specialistische zorg thuis kan plaatsvinden. Met ons medisch team op afstand kunnen patiënten in hun eigen omgeving worden behandeld. Dit kan patiënten meer regie en vrijheid geven en het zorgt er voor dat de zorg minder impact heeft op het leven van de patiënt en zijn naasten.

Het Maasstad Ziekenhuis levert voor sommige patiënten al zorg thuis. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde nierpatiënten thuis worden gedialyseerd. Ook zijn behandelingen met immunotherapie thuis mogelijk en kunnen patiënten die met het coronavirus (COVID-19) in het ziekenhuis hebben gelegen op afstand worden gecontroleerd en verder herstellen in hun thuisomgeving. Dit kan uiteraard alleen als het medisch verantwoord is. Soms leveren wij nu deze zorg thuis met onze eigen zorgprofessionals. Wij willen dit graag verder uitbouwen samen met o.a. thuiszorgorganisaties die specialistische zorg aan huis leveren. Hierdoor kunnen patiënten thuis worden behandeld of in sommige gevallen eerder naar huis na een operatie of een opname. Hier maken we bijvoorbeeld gebruik van apps die het medisch team in staat stelt de situatie goed te kunnen blijven monitoren en hulp in te schakelen als dat nodig is.

Zorg voorkomen

Voorkomen dat mensen ziek worden zien wij als onze maatschappelijke opdracht. Dit doen wij onder andere door samen met Feyenoord een beweegprogramma op te zetten voor patiënten en medewerkers. Met dit programma begeleiden we de deelnemers naar een gezonde en verantwoorde leefstijl.